Om konferensen

Arbeta smart inom planering och byggande 2022 är en nationell konferens om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Här möts vi som vill utveckla samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området – för ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet. 2022 arrangeras konferensen för 20:e gången.

Mötesplatsen ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter som tar dig framåt. Här tar du del av det senaste och får en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt. Konferensen har en särskild inriktning på det goda samarbetet för att få till en helt digital och smart samhällsbyggnadsprocess där data och informationsmodeller återanvänds och förädlas mellan de olika faserna.

Du som deltar får:

  • Ta del av praktikfall i framkant.
  • Koll på det senaste med omvärldsbevakning av området på nationell nivå.
  • Framtidsspaningar och internationell utblick.
  • Massor av inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan.
  • Nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.

När och var?

Konferensen äger rum den 4 oktober på IVA Konferenscenter i Stockholm. Vi erbjuder digital sändning för dig som inte kan delta på plats. Alla som anmäler sig får tillgång till den digitala sändningen och kan se föreläsningarna från båda spåren i efterhand.

För dig som vill snabba på digitaliseringen

På Arbeta smart inom planering och byggande möts vi som vill utveckla samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
  • representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
  • leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
  • jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
  • är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.

Arrangörer

Arbeta smart inom planering och byggande 2022 arrangeras av Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance.

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering. BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering.

Föreningarna arrangerar konferensen för att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen och hur långt vi har kommit i digitaliseringen.

Programråd

Programmet för Arbeta smart inom planering och byggande 2022 tas fram av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Programråden är bemannade med samhällsbyggnadsexperter med fokus på digitalisering.

Programråd Geoforum Sverige:
Andreas Huss, arkitekt och senior projektledare Rise
Sascha Benes, digitaliseringsstrateg Örebro kommun
Anna-Lena Ekenryd, kommunikationsstrateg Viable Cities
Ann Åkerskog, samhällsplanerare Naturvårdsverket
Svante Guterstam, strategisk samhällsplanerare Uppsala kommun
Linn Norén, kommunikationsansvarig Geoforum Sverige

Programråd BIM Alliance:
Susanne Nelleman Ek, Vd BIM Alliance
Lars Lidén, partner Meta