Program

Digital samhällsbyggnadsprocess för hållbara städer och samhällen

Moderator förmiddag: Kajsa Crona, Kontorschef Tengboms och adj. professor, Chalmers tekniska högskola.

Kajsa Crona är arkitekt med fokus på hållbara bostäder och samhällen och adjungerad professor i boendets arkitektur på Chalmers där hon föreläser, undervisar och forskar. På Tengboms är Kajsa chef för Göteborgskontoret och en del av Tengboms koncernledning. Kajsa är även styrelseledamot i BIM Alliance.

08.30 – Registrering


09.00 Arbeta smart inom planering och byggande 2022 inleds i plenum. Välkommen!


Elixiret för en värld i kris

Aurore Belfrage, hållbarhetsstrateg och entreprenör

Världen går just nu igenom flera stora livsavgörande kriser såsom pandemi, krig och inte minst klimathotet. Hur kan innovation och digitalisering bidra till lösningar i denna turbulenta tid? Hur påverkar makro-trenderna AI och hållbarhet samhällsbyggnadsbranschen? Och vad kan vi göra för att skapa uthålliga samhällen i tider av exponentiell teknologi och akut klimatomställning?

Techentreprenören, hållbarhetsstrategen och geopolitiska rådgivaren Aurore Belfrage verkar i skärningspunkten mellan articifiell intelligens, näringsliv och internationella relationer. Hon är, bland mycket annat, en av grundarna till tankesmedjan SusTechable, investerare, kolumnist och senior rådgivare till Sveriges nationella AI-center. Idag stöttar hon ledningsgrupper och statliga institutioner i hur de kan bygga en så kallad resilient organisation i en turbulent tid.


Internationell utblick: Estland

Jaan Saar, Head of Digital Construction at the Ministry of Economic Affairs and Communications in Estonia

Presentationen kommer att hållas på engelska.

Estland är ett av världens mest digitaliserade länder. Inom planering och byggande händer det mycket just nu med initiativ som e-construction platform och utvecklingen av en nationell digital tvilling. Hör Jaan Saar berätta om arbetet och ta del av lärdomar och inspiration från vårt grannland Estland.

Jaan Saar har drivit digitalisering i byggindustrin i Estland i över femton år. Sedan 2018 är han Head of Digital Construction på the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications och leder arbetet med att digitalisera byggandet i Estland. Jaan sitter även i styrelsen för Building Smart International, den internationella organisationen för BIM, EU BIM Task Group och CCI Colloboration.


Nationellt arbete för en digital samhällsbyggnadsprocess – inspel från ansvariga myndigheter

Anna-Alexandra Lidenstjärna, Uppdragsägare digitalisering Boverket
Staffan Kjellman, Projektledare/Konsult Smartare samhällsbyggnad Lantmäteriet

Hur ser arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen ut på nationell nivå i Sverige? Vi får en uppdatering kring aktuella regeringsuppdrag från Lantmäteriet och Boverket.


10.15-10.45 Fika och utställning


Det inkluderande hållbara och uppkopplade samhället

Anthony Mc Carrick, Strateg Atea fr.o.m. oktober, tidigare Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun.

IoT, öppna data och AI skapar förutsättningar till datadrivna beslut fattade på realtidsdata. Hur skapar vi strategier som tar vara på möjligheterna? Hur bygger vi ett uppkopplat samhälle som är inkluderande och hållbart? Anthony Mc Carrick har lång erfarenhet av att driva digitalisering och förändring inom kommun och förvaltning.  Här delar han med sig av sina erfarenheter och ger sin syn på hur vi skapar ett inkluderande och hållbart samhälle med digitalisering som verktyg.

Anthony Mc Carrick är digitaliseringsstrateg med lång erfarenhet från att driva digitalisering inom kommun och förvaltning. I Södertälje kommun har han lett arbetet med att ta ett samlat grepp om AI och digitalisering, för att på bästa sätt använda möjligheter till att skapa nya effektiva arbetssätt. Från och med oktober är han digitaliseringsstrateg på Atea.


Sikta mot stjärnorna! Hur du tar din organisation mot mål genom att omsätta kunskap i nytta

Karin Färnevik, APAE Konsult

Att vara i ständig förändring och matcha omvärldens utveckling är krävande. Vi måste ändå ta tag i arbetet med att rusta våra organisationer att snabbt kunna ta till sig ny kunskap och förändras i takt med samtiden för att vara relevanta i framtiden. Allt börjar och slutar med hur du och din organisation fångar och omsätter kunskap i nytta – tillsammans med andra. Vilka är framgångsfaktorerna för att fånga och omsätta kunskap i praktisk affärs- och samhällsnytta? Du får en inblick i hur ledare arbetar framgångsrikt för att skapa förutsättningar för att organisationen ska utvecklas i samklang med omvärlden. Du får också konkreta tips, övningar och exempel som du kan ta med dig hem och direkt börja använda i din egen organisation.

Karin Färnevik är Tekn. Lic. i Construction Management vid Chalmers och certifierad förändringsledare och coach med lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn. Hon har bl.a. en bakgrund som affärsområdeschef för Samhällsbyggnad på Chalmers Professional Education. Idag är Karin verksam i APAE Konsult där hon hjälper organisationer med förändringsledning och innovationsarbete samt forskar inom området livslångt lärande. Karin har varit projektledare för flera kunskaps- och innovationsprojekt, nu senast för projektet Från kunskap till nytta, som sprider kunskap om hur framgångsrika organisationer gör för att omsätta ny kunskap till nytta och bli mer drivande i samhällsbyggnadssektorns utveckling.


11.45-13.00 Lunch


Välj mellan två spår på eftermiddagen, klicka för att se programmet:

Spår 1: Digitalisering av tidiga skeden för ökad nytta och hållbarhet

Spår 2: Digitalisering för bättre projektering, byggande och förvaltning


16.00 Mingel i samarbete med AI Arena

Välkommen till ett mingel där du träffar specialister inom AI. Slut cirka 17.30.


Med reservation för att program och tider kan ändras.