Arbeta smart inom planering och byggande 2022 inleds i plenum. Välkommen!