Program Arbeta Smart 2023

Årets moderator: Anna Martin Bell, Grundare, Proposphere

Anna Martin Bell

Anna Martin Bell driver Proposphere, ett konsultföretag som hjälper bygg- och fastighetsrelaterade verksamheter att arbeta smart och hållbart. Hon leder även ett stort projekt för att skapa en branschpraxis för digitalt informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen.

Anna Martin Bell kommer att leda oss igenom Arbeta smart inom planering och byggande 2023.


08.30 – Registrering och kaffe


09.00 Välkommen till Arbeta smart inom planering och byggande 2023!
Sofi Almqvist, vd, Geoforum Sverige och Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance


Nordisk och internationell utblick

Ulla Kronborg Mazzoli, Chefsrådgivare, Danska myndigheten för dataförsörjning och infrastruktur
Presentationen kommer att hållas på engelska.

Ulla Kronborg Mazzoli

Hur ser utvecklingen ut i Norden, EU och resten av världen? Vilka initiativ pågår och vilka är de heta frågorna just nu? Få en uppdatering kring det senaste på den nordiska och internationella arenan och ta del av inspiration och lärdomar.

Ulla Kronborg Mazzoli är chefsrådgivare för den danska myndigheten för dataförsörjning och infrastruktur där hon arbetar med digital förvaltning, datainfrastruktur och datadriven innovation. Hon representerar Danmark i flera EU-expertgrupper och är dansk kontaktpunkt för EU-direktivet Inspire. Ulla är även styrelseledamot i Geoforum Danmarks internationella kommitté.


Nationellt arbete för en digital samhällsbyggnadsprocess
– inspel från ansvariga myndigheter

Malin Klintborg, Uppdragsledare, Lantmäteriet, Kristina Einarsson, Uppdragsledare Boverket och Daniel Söderlindh, chef Digital Projekthantering, Trafikverket

Hur ser arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen ut på nationell nivå i Sverige? Vi får en uppdatering kring aktuella regeringsuppdrag från Lantmäteriet,Boverket och Trafikverket.

Malin Klintborg är uppdragsledare för Lantmäteriets arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess. Kristina Einarsson är expert miljö och klimat och uppdragsledare på Boverket. Daniel Söderlindh är chef inom digital projekthantering på Trafikverket.


Standardiserade offentliga data på ett och samma ställe ger nytta i en digital samhällsbyggnadsprocess

Helena Johansson, Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet och Daniel Femerström, VD, Buildility

Enkel åtkomst till standardiserade grunddata sparar tid och resurser och skapar förutsättningar för innovation och nya tjänster. I Sverige har vi den nationella geodataplattformen som ska fungera som ett nav för sådan data. Buildility visar exempel på hur de tagit sig an arbetet med att göra byggnadsinformation nationellt tillgänglig.
Genom ett webbgränssnitt kan en handläggare på en kommun enkelt hämta information från bygglovshandlingar, göra kompletteringar samt tillgängliggöra ärenden i plattformen. 

Helena Johansson är verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet och har lång erfarenhet av att arbeta med samverkansfrågor och tillhandahållande av geodata. Hon har en bakgrund som naturgeograf och geolog. 

Daniel Femerström är VD för Buildility med tjänster inom digitalisering & bygghandlingar. Han har tidigare arbetat med innovation och samverkan, IT samt strukturer till rymd och flyg.


10.1510.45 Fika och utställning

På utställarscenen: Möt våra utställare – Aveki, Nationella riktlinjer och GS1. Moderator är Lars Lidén, Meta Fastighetsinformation/BIM Alliance.


Framgångsfaktorer för digital transformation i byggprocessen

Mattias Roupé, Avdelningschef och Docent Construction Management, Chalmers Tekniska högskola

Mattias Roupé är docent på avdelningen för Construction Management på Chalmers. Hans forskning har fokus på digital representation kopplat till byggprocessen så som BIM, digitala tvillingar och Virtual Reality (VR). Förra året tilldelades han, tillsammans med Mikael Johansson från Chalmers, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds (SBUF) pris ”Årets Innovation” för sitt projekt om hur VR kan förbättra kunskapsåterföring under projektering.


Sverigesvepet – digitaliseringen inom kommun och allmännyttan

Vi gör nedslag hos några av landets kommuner och allmännyttan.

Vad händer inom allmännyttan?
Carl Ståhle
, Digitaliseringsexpert, Sveriges Allmännytta

Carl Ståhle arbetar med förändringsprocesser, verksamhetsutveckling och affärsutveckling som kommer av digitaliseringens möjligheter. Här ger han oss en uppdatering kring status på digitaliseringen inom allmännyttan. Du får också höra om Digitaliseringsradarn, ett nytt digitalt verktyg som är framtaget för att hjälpa byggherrar komma i gång med digitalisering.

Digitalt planprogram i Luleå
Jonny Halvarsson, GIS Strateg, Luleå kommun

Den gröna industriella revolutionen sveper över Norra Sverige. Hur tar man sig an utmaningen när nya industrier ska etableras och tusentals nya bostäder behövs? Med ett digitalt tvilling-tänk och ett agilt förhållningssätt arbetar Luleå kommun med att ta fram ett nytt planprogram för industrisatsningarna. Här är tillgången till korrekta och aktuella geodata och information särskilt viktig.

Öppna data i Malmö
Trine Nykjär, Enhetschef på Geodataenheten, Malmö stad

Malmö stad har släppt sin första stora samlade datamängd som öppna data. Tidigare i år tillgängliggjorde staden primärkartans datalager med information om exempelvis byggnader och vägar som öppna data i stadens plattform.


12.15-13.30 Lunch och utställning


Innovativa lösningar för framtidens stadsplanering

Sofia Malmsten, Grundare och VD, Parametric Solutions

Sofia Malmsten

Parametric Solutions genomför ett innovationsprojekt med syftet att kombinera befintlig information om våra städer och dagens AI-teknik för att ge insikter om hur nya områden bäst utformas utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Ta del av en fallstudie som gjorts tillsammans med Eslövs kommun där detta nya arbetssätt har tillämpats. Fallstudien ger exempel på hur en informationsdriven process kan hjälpa beslutsfattare till ett mer holistiskt perspektiv och samtidigt kan spara resurser i form av tid, pengar och miljöpåverkan. 

Sofia Malmsten driver startup-bolaget Parametric Solutions och utnämndes nyligen på Forbes prestigefyllda lista över 30 inflytelserika personer under 30. Genom att kombinera AI, arkitektur och geodata arbetar Sofia Malmsten med innovativa lösningar inom stadsplanering för en mer hållbar och effektiv framtid.


AI-klivet stöttar AI-tillämpning – från uppstart till uppskalning 

Ann-Kristin Belkert, VD, Actinate och Projektledare, AI Arena 

AI Arena har under drygt ett års tid etablerat sig som en viktig mötesplats för acceleration av AI-tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn. Nu utökas verksamheten med AI-klivet, en tjänst som handfast ska stötta företag, kommuner och andra organisationer att komma i gång med AI-tillämpning – från uppstart till uppskalning.  

Ann-Kristin Belkert är projektledare för AI Arena och fortsättningsprojektet AI-klivet. Ann-Kristin har drygt 20 års erfarenhet från kommuner, som konsult, affärsutvecklare, chef och verksamhetsutvecklare.


Shift2Access – ett förslag till innovationsprogram som ställer om Sverige

Emma Hult, Projektledare, IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad har tillsammans med 50 partners tagit fram ett förslag på ett nytt innovationsprogram som sätter fart på utvecklingen att gå från det självklara i att lösningen alltid är att bygga nytt, till ett cirkulärt tänk. Nu utvecklas programidén inom ramen för det nya svenska innovationsprogrammet Impact Innovation.

Emma Hult är projektledare på IQ Samhällsbyggnad för Samhällsbyggandets regelforum och The Shift – innovation för resursmedvetet och värdeskapande samhällsbyggande. Tidigare har Emma bland annat varit riksdagsledamot och ordförande i riksdagens Civilutskott.


Digital vision Sverige – en nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnadssektorn 

Camilla Berggren-Tarrodi, Projektledare, RISE, Research Institutes of Sweden 

Digitala tvillingar har potential att vara nästa kliv i det digitaliserade samhället. Utvecklingen går snabbt och det finns ett behov av att samordna landskapet och se att vi går i takt, både nationellt och internationellt. RISE har sedan juni 2023 i uppdrag att leda en nationell hubb för digitala tvillingar. Hubben ska skapa och hantera ett informationsramverk, driva internationalisering, bygga nätverk och främja samarbete på området.  

Camilla Berggren-Tarrodi är arkitekt och har mångårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med BIM- och digitaliseringsfrågor inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad. Sedan 2022 är Camilla projektledare på RISE och leder arbetet med att starta upp en nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnadssektorn. 


15.10-15.40 Kaffe och utställning

På utställarscenen: Möt våra utställare: Tribia och Onbird. Moderator är Lars Lidén, Meta Fastighetsinformation/BIM Alliance.


Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister


Att leda innovation för hållbar samhällsutveckling

Elisabet Spross, Sektionschef för Informationsteknik och ledningssystem på Svenska institutet för standarder (SIS)

Innovation är avgörande för att vi ska kunna möta samhällsutmaningarna vi står inför. Vi måste vara beredda att utmana konventionella tankesätt och affärsmodeller och i stället omfamna hållbara innovationer som skapar en varaktig förändring. Att leda innovation mot hållbar samhällsutveckling kräver mod, vision och ett starkt engagemang. Tillsammans kan vi leda innovationen mot en hållbar framtid och bättre värld.

Elisabet Spross börjar i augusti som sektionschef på Svenska institutet för standarder (SIS). Hon har tidigare varit innovationsledare på Sweco. Hon ingår i SIS kommitté för innovation management, som jobbar med globala och nationella standarder för innovationsledning, och är även aktiv i föreningen Innovationsledarna.


Prisutdelning BIM/GIS Hackathon

Vinnaren utses i höstens BIM/GIS Hackathon med öppna standarder. Läs mer om hackathonet här.


16.30 Mingel

Välkommen att mingla och passa på att besöka våra utställare. Slut cirka 18.00.


Vi reserverar oss för ändringar i programmet