Spår: Digitalisering av tidiga skeden för ökad nytta och hållbarhet

13.00 Välkommen till eftermiddagens program
Moderator: Julie Améen, affärsområdeschef WSP

Julie Améen är vice ordförande i Geoforum Sverige. Hon har en gedigen erfarenhet inom digital transformation och innovation med en bakgrund från bland annat Microsoft, CGI och Atrium Ljungberg. Från den 15 augusti är hon på WSP där hon leder nya affärsområdet Digital Solutions, ett affärsområde som samlar tjänster inom bland annat automation, informationsanalys, design, visualisering och geodesi.


Var bygger vi med minst klimatpåverkan? Klimatanalys i tidiga skeden i Uppsala

Svante Guterstam, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Tobias Nordström, partner på Spacescape och forskare inom det norska forskningscentret ZEN (Zero Emission Neighourhoods)

Uppsala kommun var en av nio första städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030, och digitala verktyg är ett självklart hjälpmedel för att nå de ambitiösa målen. I arbetet med en ny översiktsplan är klimatanpassning och minskad klimatpåverkan viktiga ledstjärnor. För att kunna bedöma var det är bäst att bygga och vilken klimatpåverkan bebyggelse i olika lägen får, har man tillsammans med IVL, SLU och Spacescape utvecklat ett digitalt verktyg: Klimatkalkyl för tidiga skeden. Här får du ta del av arbetet och se exempel på hur Uppsala använder verktyget i sin översiktsplanering.

Svante Guterstam är strategisk samhällsplanerare i Uppsala kommun och driver arbetet med klimatanalys i tidiga skeden i Uppsala. Han presenterar tillsammans med Tobias Nordström från Spacescape som varit med och utvecklat verktyget Uppsala använder.


Smartare planering i Örebro
– Tamarinden, en av Sveriges smartaste kommande stadsdelar

Hanna Bäckgren, enhetschef för detaljplan Örebro kommun

Hur kommer nya digitala tekniker till nytta i dagens stadsplaneringsprocess? Med Tamarinden, en av Sveriges smartaste kommande stadsdelar, som case visar Hanna Bäckgren vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända när det gäller en smartare planering i Örebro.

Hanna Bäckgren har en lång erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranchen, både inom den privata och den offentliga sektorn. Idag jobbar hon som enhetschef för detaljplan där hon jobbar för en mer effektiv planprocess och ett smart och hållbart Örebro.


Digitalisering av befintliga detaljplaner och kvalitetssäkrade gränser
Så digitaliserar Halmstads kommun sina detaljplaner med användbarhet och kvalitet i fokus.

Martin Adner, GIS-ingenjör, Johanna Isacsson, tf enhetschef, Halmstads kommun

I Halmstads kommun pågår ett omfattande arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Över hundrafemtio detaljplaner är färdiga och man producerar nu i genomsnitt fem till sju nya planer i veckan.

I samband med digitaliseringen av detaljplanerna förbättrar kommunen även kvaliteten på fastighetsgränserna för att få en så hög kvalitet på slutprodukten som möjligt. Hur har man lagt upp arbetet för att kunna arbeta effektivt utan att tumma på kvaliteten? Vad är viktigt att tänka på? På konferensen i höst delar Halmstad med sig av lärdomar och framgångsfaktorer från deras arbete med digital samhällsbyggnadsprocess.


14.30-15.00 Fika och utställning


Från Disa till Hållbara kartan – digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen på Gotland

Jessica Svännel, projektledare Hållbara Kartan Region Gotland

2021 avslutades det stora digitaliseringsprojektet DiSa – Digital samhällsbyggnad på Region Gotland. I projektet har regionen digitaliserat och kvalitetssäkrat sina geodata och byggt en digital grund att arbeta vidare utifrån. Innovationsidén Hållbara kartan är en fortsättning på projekt DiSa där man utifrån den data som genereras av digitala arbetssätt undersöker hur en tjänst som visar var det är mest hållbart att bygga och bo skulle kunna se ut med tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet i fokus.

På konferensen får du höra om resultat och lärdomar från projekt DiSA, vad projektet inneburit för den fortsatta utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess och vilka utmaningar som finns. Du får också se exempel från projektet Hållbara kartan.

Jessica Svännel är GIS-ingenjör på Region Gotland och tf projektledare för Hållbara Kartan. Jessica är i grunden landskapsarkitekt och förälskade sig i möjligheterna som GIS ger att bättre förstå och planera våra landskap. Hon har tidigare arbetat på SLU som universitetsadjunkt inom landskapsarkitektur med inriktning mot GIS, analys och planering.


Framtidssäkrat kulturarv – nytt digitalt register för bebyggelse synliggör kulturvärden i samhällsbyggnadsprocessen

Eva Nord, Agima – projektledare Riksantikvarieämbetet

Hur kan kulturvärden tillvaratas lättare i samhällsbyggnadsprocessen och hur kan det bidra till Sveriges miljökvalitetsmål? Riksantikvarieämbetet utvecklar ett nytt digitalt register över det byggda kulturarvet och en pilot genomförs under 2022-2023. Registret gör det lättare för aktörer i samhällsbyggnadsprocessen att få den överblick som krävs för att ta tillvara kulturvärden. Presentationen kommer att visa på nyttorna denna informationsmängd tillför samhällsbyggnadsprocessen. Du får även höra hur man redan nu gör för att ta del av informationen och hur kommuner kan förbereda organisationen på att bidra med information från egna inventeringar av kulturvärden.

Eva Nord är konsult på Agima och projektledare för arbetet med att ta fram ett nytt bebyggelseregister på Riksantikvarieämbetet. Eva har lång ledarerfarenhet från flera kommunala samhällsbyggnadsförvaltningar och Lantmäteriet och från digitaliseringsprojekt i samhällsbyggnadsbranschen.


16.00 Mingel AI Arena. Slut cirka 17.30


Fler talare kommer att presenteras senare. Håll utkik!

Program och tider kan ändras. Se program för förmiddagen i plenum.