Arbeta smart inom planering och byggande 2022

Datum: 4 oktober 2022
Tid: 09.00-16.00 med efterföljande mingel till 17.30. Registreringen öppnar 08.30.
Plats: IVA Konferenscenter, Stockholm eller digitalt


Sista anmälningsdag för att delta på plats är 28 september, för att delta digitalt 30 september


Årets tema: Arbeta smart för hållbara städer och samhällen

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet inom planering, byggande och förvaltning. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och ta fram bättre underlag för att bygga hållbara städer och samhällen. Välkommen till Arbeta smart inom planering och byggande 2022!

Årets viktigaste mötesplats för digitalt samhällsbyggande:

  • Ta del av praktikfall i framkant.
  • Omvärldsbevakning, framtidsspaningar och internationell utblick.
  • Massor av inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan.
  • Träffa nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.
Några av många inspirerande talare

Jaan Saar, Estland
Jaan Saar har drivit digitalisering i byggindustrin i Estland i över femton år. Sedan 2018 är han Head of Digital Construction på the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications och leder arbetet med att digitalisera byggandet i Estland. Vi är glada att presentera Jaan som plenumtalare. Missa inte chansen att ta del av lärdomar och inspiration från Estland på konferensen i höst.


Aurore Belfrage
Techentreprenören, hållbarhetsstrategen och geopolitiska rådgivaren Aurore Belfrage verkar i skärningspunkten mellan articifiell intelligens, näringsliv och internationella relationer. Hon är, bland mycket annat, en av grundarna till tankesmedjan SusTechable, investerare, kolumnist och senior rådgivare till Sveriges nationella AI-center.


Anthony Mc Carrick
Anthony Mc Carrick har lång erfarenhet av att driva digitalisering och förändring inom kommun och förvaltning. Sedan 2018 är han digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun där han leder arbetet med att ta ett samlat grepp om AI och digitalisering, för att på bästa sätt använda möjligheter till att skapa nya effektiva arbetssätt.


Programmet är påfyllt. Se hela programmet här.

Partners och utställare

Partner till konferensen är Lantmäteriet. Klara utställare är Agima, AI Arena, Aveki, Byggherrelyftet, Fastighetsloggen, Nationella riktlinjer, Rise, Swedron och Trafikverket.