Program i valt spår

Välj mellan två spår på eftermiddagen: Datadriven utveckling i tidiga skeden eller Digitalisering för bättre projektering, byggande och förvaltning.